Disclaimer

 1. Met ‘de eigenaar’ wordt hierna verwezen naar Hemelse inzichten/Medium Angelique
 2. Bij het gebruik maken van deze pagina of wanneer je een consult aangaat via de telefoon, mail of credits gaat je akkoord met deze disclaimer.
 3. De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden met betrekking tot de inhoud van deze website, of inhoud waarnaar wordt doorgelinkt of verwezen.
 4. Niets van de inhoud van deze website mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van de eigenaar.
 5. Hemelse inzichten bied een platform voor zelfstandige consulenten en adviseurs om hun diensten aan te bieden.
 6. De zelfstandige mediums, paragnosten of coaches die gebruik maken van dit platform werken voor eigen rekening en zijn dus geen medewerker of personeelslid van de eigenaar.
 7. Bellers betalen een bedrag per minuut voor vrijblijvend advies wat zij naar eigen goeddunken kunnen implementeren in hun leven of situatie.
 8. De geldende belkosten en creditkosten worden op de website duidelijk vermeld.
 9. Vergoedingen en terugbetaling van geleverde diensten zijn uitgesloten.
 10. De beller is verantwoordelijk voor eigen denken en handelen.
 11. De eigenaar is niet aansprakelijk voor hetgeen wordt besproken of geadviseerd tijdens consulten.
 12. De eigenaar is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor medische informatie en/of medische adviezen die worden verstrekt tijdens consulten, de beller is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid en het raadplegen van een arts.
 13. Bellers onder de 18 jaar dienen toestemming te vragen aan een ouder, begeleider of onder toezicht van een meerderjarige te bellen.
 14. Opmerkingen of eventuele klachten kunnen worden geuit via het contact formulier.