Betrouwbaar medium

De betrouwbaarheid van een medium is bepalend voor de kwaliteit van de verkregen informatie

Een medium kan informatie in de vorm van kennis of energie kanaliseren (channelen) vanuit de hogere sferen. De mate waarin die informatie doorkomt zoals de bron ervan het bedoeld heeft hangt sterk af van het feit hoe zuiver het medium is.

Zuiver betekent ‘onvermengd’. Wat betekent dat precies? Het medium fungeert in de meest stricte zin van het woord als een ‘middel’ om de informatie door te kunnen geven. De persoonlijke belangen van het medium dienen daarom, zo goed als mogelijk, aan de kant te worden gezet zodat het bewustzijn volledig ten dienste staat van het hogere bewustzijn wat er gebruik van maakt.

Wat wordt er precies aan de kant gezet? Het is het egocentrisch denken wat als een stoorzender functioneert bij het channelen. Informatie kan verkeerd worden geïnterpreteerd, worden vervormd of helemaal niet worden ontvangen. Het ego neemt het dan over en vult in naar eigen goeddunken. Dit moet niet worden opgevat als een negatief iets, alleen kan er dan niet worden gesproken over zuiver mediumschap.

Een medium zal werkelijk zuiver zijn of haar werk kunnen doen als er geen belang meer is om de taak goed of niet- goed te volbrengen. De meeste mediums hebben een dienstbaar karakter wat zich als een rode draad laat zien in hun huidige leven, maar ook in voorgaande levens. De wil om anderen te helpen kan zich bijvoorbeeld uiten in overbezorgdheid wat kan leiden tot ‘te graag’ willen helpen. Dit kan ervoor zorgen dat er, goedbedoeld, informatie wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke boodschap, of daarmee werkelijk geholpen wordt is de vraag. Ook kan het zijn dat het medium mensen vertelt wat ze graag willen horen. Dit hoeft niet persé kwade opzet te zijn maar kan te maken hebben met iemand geen pijn willen doen, niet de brenger willen zijn van slecht nieuws of lief gevonden willen worden.

Het werk van een medium zit hem zou je kunnen zeggen in het zo goed mogelijk beheersen van het persoonlijke. De mate waarin het menselijk denken wordt beheerst is hiervoor doorslaggevend. Om dit te kunnen bereiken is veel toewijding nodig om de werking van het ego te doorzien en aan de kant te zetten, zodat ze uiteindelijk kan worden geslecht. Een waarlijk zuiver medium zou dan ook iemand zijn die zich volledig heeft ontdaan van de illusie van een afgescheiden ik en de oorspronkelijke staat van zijn heeft gerealiseerd die Liefde wordt genoemd.