Automatisch schrift

Automatisch schrift, éen van de meest zuivere vormen van mediumschap

De gave om het hogere bewustzijn toegang te geven tot het menselijk lichaam is is 1 van de meest wonderlijke dingen. Er zijn verschillende vormen van trance waarbij dit gebeurd. Het kan varieëren van gedeeltelijke overname van het bewustzijn tot een volledige overname waarbij het medium zich volledig onbewust is van wat zich afspeelt.

Automatisch schrift is een vorm waarbij het medium in een lichte trance verkeerd waardoor hij of zij volkomen bij bewustzijn is. De schrijfhand wordt overgenomen door de het hogere bewustzijn waardoor deze boodschappen kan doorgeven via geschreven schrift op papier met pen of potlood. Tegenwoordig zijn er ook mediums die gebruik maken van typemachine, laptop of zelfs telefoon toetsen.

De boodschappen die kunnen worden ontvangen zijn veelal zeer zuiver, gegeven dat het medium niet bemoeit met wat doorkomt. Als het medium het schrijven de vrije loop kan laten zal wat ontvangen wordt precies zijn wat de betreffende gidsen of engelen hebben bedoeld. Aanvullend kan er informatie worden doorgegeven of worden toegelicht bij de boodschap, hierbij is natuurlijk zuiverheid van geest vereist.